У 2013 р. Полтавською археологічною експедицією Центру охорони та дослідження пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації та Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України, були проведені наглядові роботи на ділянці городища роменської культури і посаду літописної Лтави на Івановій горі, у південно – східній центрального історичного ареалу м. Полтави, де залягають культурні нашарування скіфської епохи, роменського, давньоруського і післямонгольського часу та фінальної доби пізнього українського середньовіччя.
Під час наглядових робіт за спорудженням траншей по проведенню комунікацій, були виявлені підтвердження початку заселення Іванової гори починаючи з ІХ по кінець XVIII ст. У траншеї 1 були виявлені фрагменти верхніх частин гончарного посуду XVII–XVIII ст., що прикрашені по зрізу вдавленнями штампу та багатокомпонентним орнаментом з кривульок, ліній та хвиль, нанесених білим та коричневим ангобом.
У ході досліджень траншеї 2 виявили фрагменти верхніх частин горщиків ХІІ–ХІІІ ст. з валикоподібним потовщенням по краю, а також прикрашені відбитками палички та рядами врізних горизонтальних ліній. Також у цій траншеї було знайдено частину глека, що прикрашений рядами ангобу у вигляді ліній та хвиль, та фрагмент тарілки, що прикрашена лініями білого ангобу. Під час дослідження цієї траншеї, також було знайдено заготовку під руків’я ножа з трубчастої кістки.
Траншея 4 вирізняється наявністю знахідок індивідуального характеру, до складу знахідок: монета — золотоординський пул, привіска скіфського часу (VII–III ст. до н.е.), виготовлена з мушлі морського молюска виду Ceritium vulgarum. Також уламок щитковосерединного персня у вигляді плаского геральдичного щита, уламок залізного ковадла. Ці знахідки датуються фіналом козацького часу XVII–XVIIІ ст.
У результаті проведених досліджень отримана виразна колекція знахідок, що репрезентує місцеве керамічне виробництво та ремесло скіфської доби, періоду проживання населення літописної Лтави.
Література: Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О. Дослідження літописної Лтави: Іванова гора / ЦП НАНУ і УТОПІК; ІА НАН України; ЦОДПА Управління культури Полтавської облдержадміністрації. – К.: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2015. – Частина друга. – С. 12 – 13, 17; 21; 24; 33 – 37; 50 – 52.

23 10 27 iv gora01

23 10 27 iv gora01

23 10 27 iv gora01

23 10 27 iv gora01

23 10 27 iv gora01

23 10 27 iv gora01