У 2013 р. Полтавською археологічною експедицією Державного підприємства Науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» ІА НАН України (керівник — к.і.н. Пуголовок Ю. О.), були проведені наглядові роботи по спорудженню комунікацій під час реконструкції ресторану «Іванова гора». В цьому повідомленні висвітлюємо знахідки з однієї з траншей, де був виявлений унікальний об’єкт ранньоскіфського часу — жертовник (VII–VI ст. до н.е.). Це, вірогідно, найраніший на території Поворскля та перший на території Полтавського поселення комплекс. Серед матеріалів розкопок були фрагменти ліпного посуду скіфського часу, що належать неповним розвалам горщиків прикрашених по зрізу пальцевими защипами, наскрізними проколами та наліпними валиками під вінцями (фото 1).

З цього ж розкопу походить значна кількість культурних нашарувань, що характерні для побуту сіверян. Більшість з цих знахідок складають фрагменти ліпного посуду — фрагменти вінець, стінок та денець горщиків роменської культури (VIII–X ст.), що прикрашені гусеничним орнаментом та відбитками палички по вінцях та плічках (фото 2). Також звідси походить стінка горщика доби давньоруського часу, що орнаментована насіннеподібним орнаментом (фото 3).

Загалом у ході археологічних досліджень були виявлені предмети: ранньоскіфського часу (VII–VI ст. до н.е.), роменської культури (VIII–X ст.), давньоруського часу (ХІІ–ХІІІ ст.) та доби Руси-України (середина ХІІ – початок ХІІІ ст.). Також проведені археологічні дослідження цього об’єкту засвідчують початок життя на полтавських пагорбах вже у ранньоскіфський час (VII–VI ст. до н.е.).

23 11 23 arheo01

23 11 23 arheo01

23 11 23 arheo01

Читати більше:
◘ Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. Дослідження літописної Лтави: Іванова гора / О.Б. Супруненко, Ю.О. Пуголовок ЦП НАНУ і УТОПІК; ІА НАНУ; ЦОДПА. – К.: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2015. – Частина друга.
◘ Ковпаненко Г.Т. Племена скіфського часу на Ворсклі. – К.: Наук. думка, 1967. – С. 162.