Початок життя на полтавських пагорбах було підтверджене багаторічними археологічними дослідженнями в історичному центрі Полтави. Полтавське поселення вирізняється серед пам’яток роменської культури та давньоруського часу розташуванням на межі осілого та кочового «світів».

Археологічними дослідженнями І. І. Ляпушкіна 1946 р.  на Соборному майдані було встановлене датування Полтавського поселення (VIII–XIII ст.). 

Сучасні археологічні дослідження 2020–2023 рр., що проводились в історичному центрі міста: площа Соборний майдан, провулок Капельгородського, вулиці Пилипа Орлика, 19 і Стрітенська, 22, де були виявлені важливі археологічні артефакти та окремі унікальні знахідки.

У новому матеріалі висвітлюються результати досліджень  поблизу Хрестовоздвиженського монастиря, що проводились Полтавською археологічною експедицією Державного підприємства Науково – дослідного центру «Охоронна археологічна служба»  України під керівництвом к.і.н. Пуголовка Ю.О.).

Більшу частину знахідок із цих археологічних розкопок складає глиняний посуд. Цікавими є: фрагмент верхньої частини горщика зі зникаючим манжетом (ІХ ст.) та фрагменти вінець, що прикрашені розписами коричневого ангобу у вигляді ліній та зиґзаґів (рис 1). Фрагменти глиняних кухлів, один – ззовні прикрашений зеленою поливою, інший – лініями білого ангобу (рис. 2). До столового посуду відноситься фрагмент миски, що прикрашена лискуванням  (рис. 3).

Кахлі, зразки яких широко представлені в цій археологічній колекції  –  це коробчасті, сюжетні, хрещаті та карнизні (Коваленко, 2018). Одним із найцікавіших, археологічно цілих знахідок в колекції є фрагмент сюжетної кахлі XVIII ст., що прикрашена рельєфним орнаментом «вершник» (рис. 4). Серед знахідок присутні речі зі скла. Наприклад, частина посудини для напоїв – денце пляшки (рис. 5).

Проведені дослідження урізноманітнюють і доповнюють археологічну колекцію Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

23 12 22 arheo01

23 12 22 arheo01

23 12 22 arheo01

23 12 22 arheo01

23 12 22 arheo01

Література: Коваленко Оксана Гончарство Полтави XVIII століття : монографія / Оксана Коваленко. – Опішне : Українське Народознавство, 2018. – С. 305.