Новий, 2024 рік, багатий на ювілейні дати відомих полтавських натуралістів. Серед яких і 115-річниця від дня народження знаної зоологині, невтомної популяризаторки природничих знань, кандидатки біологічних наук Анни Михайлівни Неміровської.

Народилася ювілярка 3 січня 1909 р. в с. Кам’янка Київської губернії в родині службовця. З раннього дитинства проявила цікавість до оточуючого її світу природи. Тож не дивно, що після закінчення школи у 1928 р. вступила до Харківського педагогічного інституту професійної освіти (нині Харківський педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), обравши його біологічний факультет. Після закінчення вишу в 1932 р. спершу (1932–1933), працювала викладачкою мікробіології в ІІ Харківському медичному технікумі, а згодом, у важкі та голодні роки (1933–1934) переїхала до Кобеляк, де обіймала посаду лекторки з біології у місцевому педагогічному технікумі. Згодом переїхала до Полтави та працевлаштувалась до Полтавського сільськогосподарського інституту (нині Полтавський державний аграрний університет). Тут, на кафедрі зоології, працювала спершу лаборанткою, згодом – асистенткою (1935–1937).

Від 1937 р. А. М. Неміровська посіла посаду асистентки кафедри зоології Полтавського учительського інституту (нині Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка), який став її єдиним постійним місцем роботи майже на три десятиріччя, з перервою на роки евакуації під час Другої світової війни. Від 15 квітня 1944 р. до 1965 р. пройшла шлях від асистентки до старшої викладачки, а згодом, після захисту кандидатської дисертації, до доцентки кафедри зоології. Під час роботи в інституті здобула авторитет серед колег і студентів.

Принагідно варто зазначити, що саме Анна Михайлівна стала першою на Полтавщині офіційною науковицею, яка виконала дисертацію з такої популярної нині дисципліни як екологія. У 1954 р. на засіданні Вченої ради Харківського державного університету імені О. М. Горького (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) вона захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук з теми «Екологічна характеристика ентомологічної фауни травостою заливних луків р. Ворскли». Працюючи в інституті, А. М. Неміровська виконувала багато громадських доручень. Проводила методичні семінари вчителів-біологів, де проявила себе як прекрасний організатор ката лекторка.

Не дивно, що після виходу на пенсію (1965), саме їй було запропоновано організувати та очолити Полтавський міський народний університет «Природа». Ректоркою його А. М. Неміровська була з часу заснування у 1968 р. і до припинення діяльності в 1990 р. Один із 6 факультетів університету «Прикладна біологія», працював при відділі природи Полтавського краєзнавчого музею. Головним завданням цієї громадської організації була популяризація знань про природу, розповсюдження досвіду з питань охорони природи та раціонального використання її багатств. Університет готував кваліфікованих популяризаторів і громадських інспекторів з охорони природи. Завдяки діяльності його керівниці Народний університет природи користувався великою популярністю у полтавців, про що свідчать численний склад його слухачів, одержані подяки та нагороди.

Анна Неміровська пішла у засвіти 13 липня 1992 р. у місті Казань, де проживала в останні роки життя в родині сина. Анни Михайлівни не має серед нас вже багато років, але пам'ять про неї живе у здійснених нею справах.

24 01 03 nemyrovska

Підготували Світлана Кигим – старша наукова співробітниця науково-дослідного експозиційного відділу природи Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та Віктор Самородов – доцент Полтавського державного аграрного університету.