…Найменування «народний музей» присвоювалося Постановою Колегії Міністерства культури Української республіки на підставі пропозицій обласних управлінь культури. Це звання отримували заклади, які мали «відповідні приміщення та обладнання, яке забезпечує зберігання та показ зібраних колекцій», досягли значних успіхів у створенні експозицій, зібрали велику кількість музейних предметів.

За Постановою Колегії Міністерства культури Української рср від 16 травня 1968 року звання «Народний музей» присвоїли 16 музейним закладам Полтавській області…

Станом на лютий 1976 р. у Полтавській області найменування «Народний музей» отримали 33 заклади. По-різному «склалася доля» цих інституцій: значна частина нині має статус юридичних осіб, але є й такі, які, на жаль, припинили свою діяльність.

На кінець 1970-х мережа музеїв, які не мали статусу державних розширилась. Зросли кількісні показники їх колекцій, працівники отримали значний досвід проведення екскурсій та організації різнопланових заходів. Станом на 1978 р. на обліку Міністерства культури в Україні перебувало 2,9 тис. таких закладів (2,5 мільйони одиниць музейних предметів, близько дев’яти мільйонів відвідувачів за рік). Виникла необхідність нових підходів до організації функціонування громадських музеїв та вдосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання їх діяльності.

На зміну «Типовому положенню про Народний музей», яке діяло з 1965 року, Міністерство культури затвердило «Типове положення про музей на громадських засадах» від 25.09.1978 року.

Нове положення чітко узгодило вживання термінів «громадський музей» та «Народний музей».

Окрім того, у січні 1980 р. обласним управлінням культури надійшли вказівки від республіканських міністерств щодо закладів, яким найменування «Народний музей» присвоїли до квітня 1978 р.: «…переглянути роботу вказаних музеїв, враховуючи вимоги нового типового положення…». Міністерства ж культури республік, відповідно до розпорядження Міністерства культури СРСР, отримали розпорядження: «необхідно підтвердити або позбавити» відповідного звання вказані заклади…

24 02 29 termin

Продовження у наступній частині…

Підготували: Алла Лавріненко, Віталій Яремченко