Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського та Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка вже довгий час поєднує плідна співпраця: проводяться музейні практики, лекції, де використовуються інноваційні методи викладання курсу «Етнографія України». Доброю традицією стало проведення заходів присвячених народній обрядовості Полтавщини. В рамках тижня історичного факультету ПНПУ ім. В. Г. Короленка 21 березня 2017 року відбулася презентація навчально-методичного видання «Словник етнографічних (етнологічних) понять і термінів», укладач Л.І. Шаповал – це вже друге видання, змінене і доповнене.

Шаповал Лариса Іванівна кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ПНПУ ім. В. Г. Короленка, займається громадською діяльністю – співголова Полтавського відділення громадського Товариства зв'язків із закордонним українством «Україна-Світ», член Національної Асоціації Україністів. Працює з учнями шкіл як керівник наукового гуртка «Історико-краєзнавчі дослілження» Полтавського міського центру позашкільної освіти учнівської молоді.

Навчально-методичне видання включає розміщені в абетковому і тематичному порядку етнографічні (етнологічні) поняття й терміни, які є основними дефініціями вітчизняної етнографічної (етнологічної) науки. Змістовий реєстр словника вміщує окремі історичні, етнографічні, географічні, географічні, антропонімічні, релігійні (церковні), правові найменування з якими тісно переплетені історична доля, світогляд й менталітет українського народу.

Принцип подання у Словнику етнографічних дефініцій є системний, тематичний, тобто компонування етнографічного (етнологічного) матеріалу залежить від його проблематики. Зміст видання містить 16 розділів. Алфавітний покажчик у Словнику складається з 596 понять й термінів, які відносяться до категоріально-понятійного апарату української етнографічної (етнологічної) науки. Поняття та терміни, що подаються у словнику відповідають навчальній програмі з курсу «Етнографія України», який викладається у вишах України для спеціальностей гуманітарного спрямування, зокрема, який викладається на історичному факультеті у ПНПУ імені В. Г. Короленка.

17 03 21 shapoval01

17 03 21 shapoval02

17 03 21 shapoval03

17 03 21 shapoval04

17 03 21 shapoval05