21 квітня 2017 р. об 11:00 у приміщенні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського презентовано книгу доктора історичних наук, професора Полтавської державної аграрної академії Миколи Якименка та кандидата економічних наук, викладача Полтавської державної аграрної академії Марини Мар’євської «Селянсько-козацьке (фермерське) господарство Полтавщини в умовах аграрних реформ другої половини XIX – початку XX ст.».

У книзі, яку представили автори, вперше в українській історіографії досліджено селянсько-козацьке господарство Полтавщини другої половини XIX – початку XX ст. з точки зору повноправного суб’єкта економічних відносин. У науковій праці розкрито еволюцію складових елементів організаційно-економічного механізму дрібних сільськогосподарських товаровиробників, який забезпечував їх існування в умовах боротьби на ринку товарів і послуг з великими поміщицькими господарствами Полтавщини.

Автори

Якименко Микола Андрійович, доктор історичних наук, професор. Народився у с. Вікторове Глухівського району Сумської області 4 серпня 1946 р. у родині колгоспників. У1964 р. закінчив Баницьку середню школу, а у 1969 р. — Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка. Навчався в аспірантурі Інституту історії АН НАН України, де у 1977 р. захистив кандидатську. В 1989 р. у Київському університеті ім. Тараса Шевченка він захистив докторську дисертацію. Лауреат премій імені Самійла Величка та Панаса Мирного. Працює у Полтавській державній аграрній академії (з 1979 р.). Автор близько 200 наукових праць, в т. ч. десятка монографічних праць. Член Вченої ради Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та учасник більшості з наукових видавничих проектів музею.

Мар'євська Марина Юріївна, кандидат економічних наук. Народилася у Полтаві. Після закінчення середньої школи навчалася у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Була здобувачем кафедри економічної теорії та прикладної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». У 2015 р. у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана захистила кандидатську дисертацію. Автор 15 наукових праць.

17 04 21 yalimenko

21 квітня 2017 р. об 11:00 у приміщенні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (зала № 21) презентовано книгу доктора історичних наук, професора Полтавської державної аграрної академії Миколи Якименка та кандидата економічних наук, викладача Полтавської державної аграрної академії Марини Мар’євської «Селянсько-козацьке (фермерське) господарство Полтавщини в умовах аграрних реформ другої половини XIX – початку XX ст.».

У книзі, яку представили автори, вперше в українській історіографії досліджено селянсько-козацьке господарство Полтавщини другої половини XIX – початку XX ст. з точки зору повноправного суб’єкта економічних відносин. У науковій праці розкрито еволюцію складових елементів організаційно-економічного механізму дрібних сільськогосподарських товаровиробників, який забезпечував їх існування в умовах боротьби на ринку товарів і послуг з великими поміщицькими господарствами Полтавщини.

Автори

Якименко Микола Андрійович, доктор історичних наук, професор. Народився у с. Вікторове Глухівського району Сумської області 4 серпня 1946 р. у родині колгоспників. У1964 р. закінчив Баницьку середню школу, а у 1969 р. — Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка. Навчався в аспірантурі Інституту історії АН НАН України, де у 1977 р. захистив кандидатську. В 1989 р. у Київському університеті ім. Тараса Шевченка він захистив докторську дисертацію. Лауреат премій імені Самійла Величка та Панаса Мирного. Працює у Полтавській державній аграрній академії (з 1979 р.). Автор близько 200 наукових праць, в т. ч. десятка монографічних праць. Член Вченої ради Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та учасник більшості з наукових видавничих проектів музею.

Мар'євська Марина Юріївна, кандидат економічних наук. Народилася у Полтаві. Після закінчення середньої школи навчалася у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Була здобувачем кафедри економічної теорії та прикладної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». У 2015 р. у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана захистила кандидатську дисертацію. Автор 15 наукових праць.