26 квітня 2017 р. у м. Хорол Полтавської області відбулася наукова конференція «Хорольщина: від давнини до сьогодення», присвячена 100­-річчю Хорольського районного краєзнавчого музею. Науково-краєзнавчий захід був організований і проведений за участі Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, Центру охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської ОДА, Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, відділу культури і туризму Хорольської районної державної адміністрації та безпосередньо Хорольського районного краєзнавчого музею. У роботі конференції взяли участь більше 30 науковців з мм. Полтави, Лубен, Опішні та Хоролу, місцеві краєзнавці та краєзнавчий актив Хорольського музею. До конференції видана збірка матеріалів та наукових праць:

Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. ст. та мат-лів наук. конференції / Ред. кол.: Н. О. Гаврилюк, Л. О. Гріффен, А. М. Івахненко; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Хорол. район. краєзн. музей. — К.; Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. — 160 с., 4 кол. вкл. (ISBN 978-966-8999-80-3).

Бібліографічна анотація: До збірника на честь 100-річчя від дня заснування Хорольського районного краєзнавчого музею вміщені наукові статті, публікації та матеріали доповідей і повідомлень ювілейної наукової конференції «Хорольщина: від давнини до сьогодення» (м. Хорол Полтавської обл., 26 квітня 2017 р.), що відображають краєзнавчий та музейний виміри в діяльності закладів культури, науки Полтавської області і Хорольського району, сторінки 900-річної історії міста Хоролу.

Збірник доступний для ознайомлення в електронному вигляді.

26 04 17 horol01

26 04 17 horol02

26 04 17 horol03

26 04 17 horol04