Слідами Золотої Орди

У вересні 2019 р. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського отримав у дарунок від Михайла Васильовича Єльнікова – кандидата історичних наук, доцента, керівника археологічної експедиції Запорізького національного університету – дві унікальні цеглини XІV ст., що походять із золотоординського городища (поселення) «Мечеть-Могила» на території сучасного с. Юрківка Оріхівського району Запорізької області.

Експонати у музей привіз музейний працівник О.І. Баца. Цегла виготовлена із глини, доволі масивна, добре випалена, має квадратну форму зі сторонами 24х23 та 22х21,5 см. Таку цеглу-«плінфу» виготовляли на території всієї Орди. Вона добре відома за розкопками золотоординських міст Азії, Поволжя, Криму, Молдови, Нижнього і Середнього Подніпров’я. Цегла ілюструє історію подніпровських українних земель у період після монгольських завоювань на етапі утвердження ординської держави XІІІ – поч. ХV ст. Державне утворення із завойовників та підкорених ними народів, не дивлячись на розміри та масштаби завданих руйнувань, проіснувало недовго. Придніпровські пам’ятки золотоординського часу збереглися фрагментарно: вони представлені поодинокими поселеннями, фундаментами окремих поховальних споруд – мавзолеїв – безіменних татарських ханів, беїв, мурз та членів їхніх родин, випадковими знахідками. Ці пам’ятки потребують всебічного наукового вивчення. Схожі будівлі є і на території Полтавської області – це, зокрема, відоме урочище Мечеть біля с.Кишеньки. Проте, у музейній збірці відклалися лише фрагменти такої цегли

М.В. Єльніков – постійний учасник ряду музейних проектів, долучався до поповнення нашого зібрання. Дякуємо керівнику археологічної експедиції за дарунок, що невдовзі буде представлений у музейній експозиції.

19 09 23 cegla01

19 09 23 cegla02