Іванова гора – пам’ятка археології національного значення, історичне ядро нашого міста. Перші археологічні дослідження на цьому місці були проведені 1946 р. відомим археологом Іваном Ляпушкіним.

 

Археологічні дослідження на Соборному майдані під керівництвом І. І. Ляпушкіна тривали два польові сезони, 1945 – 1946 рр. Результати цих робіт перевершили очікування. Вони дозволили на той час по-новому розглянути давню історію нашого міста та й цілого мікрорегіону. Дослідження 1940-х рр. дозволили визначити археологічний вік міста Полтави. На сьогодні в зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського зберігається археологічна колекція з розкопок Івана Івановича Ляпушкіна, що нараховує 3557 од., серед яких: цілі форми і фрагменти ліпного та гончарного посуду, вироби і знаряддя праці з кістки, скла, заліза, бронзи, срібла різних археологічних епох – скіфського (2-га пол. VII – ІІІ ст. до н.е.) і давньоруського (ХІІ – ХІІІ ст.) часів та пізньосередньовічного періоду Полтави (XVII–XVIII ст.).

Сучасні археологічні дослідження продовжують вивчення давньої історії міста, доповнюючи її за допомогою нових, сучасних методів та технологій.

У цьому повідомленні продовжуємо публікувати матеріали з археологічних розкопок в історичній частині Полтави у 2012 р.

В археологічній збірці Полтавського краєзнавчого музею зберігаються речі, що були виявлені у 2012 – 2013 рр. в ході науково – рятівних досліджень на ділянці Полтавського городища і поселення, у південно – східній частині історичного центру нашого міста, у межах пам’ятки археології національного значення.

Раніше ми вже висвітлювали деякі знахідки з цих розкопок. Продовжуємо знайомити читачів з іншими цікавими знахідками. Переважна більшість з них виготовлена з глини, – це фрагменти ліпних горщиків роменської культури (VIII – X ст.) краї вінець яких косо зрізані, або прикрашені пальцевими защипами по краю вінець, а тулуб чи плічка прикрашені орнаментом у вигляді ліній та хвиль що чергуються – рис. 1.

Також, у колекції наявні фрагменти посуду доби Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.). Це посуд, що виготовлений в техніці – формування на гончарному крузі. До таких зразків відносяться: уламки верхньої частини горщика з валикоподібним потовщенням по краю вінець; фрагменти стінок, що прикрашені орнаментом з ліній, хвиль та подвійною хвилею – рис. 2. Також, є фрагмент стінки тарного посуду – рис. 3.

До індивідуальних знахідок належать – точильний камінь неправильної кубічної форми з пісковику – рис. 4 та фрагмент глиняної обмазки зі слідами дерева та відбитками пальців – рис. 5.

 Література: Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О. Дослідження літописної Лтави: Іванова гора / ЦП НАНУ і УТОПІК; ІА НАН України; ЦОДПА управління культури Полтавської облдержадміністрації. – К.: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2015. – Частина перша. – С. 6 – 7, 9, 104 – 105, 116 – 117; Полтава: архітектура, історія, мистецтво. Матеріали другої наукової конференції «Вайнгортівські читання, грудень 2003. – С. 57;

Славяне восточной Европы накануне образования Древнерусского государства. Материалы международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Ивана Ивановича Ляпушкина (1902 - 1968) 3-5 декабря 2012 г. Санкт-Петербург./ Сост., ред. О.А. Щеглова, науч. ред. к.и.н. В. М. Горюнова – СПб: СОЛО, 2012. – С. 27 – 31.

24 01 27 iv gora01

24 01 27 iv gora01

24 01 27 iv gora01

24 01 27 iv gora01

24 01 27 iv gora01