Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей. Випуск ХІІІ.

Щорічне видання «Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорона пам’яток» було започатковано 2003 року. Нинішній випуск уже 13-й. У самій назві збірника окреслено його пошуковий характер. Результати своїх досліджень за 2017 р. пропонують читачам науковці музею та їхні колеги  краєзнавці з різних куточків Полтавщини.
Видання презентує результати археологічних, історичних, етнографічних та музеєзнавчих розвідок, проведених в Полтавській області останнім часом. За фактами, наведеними у статтях О. Супруненка, О. Сидоренка, І. Власенко, Г. Галян та інших, відкривається багатогранність роботи дослідника. Що б не було предметом вивчення: примітивне залізне знаряддя з Лубенського городища чи вишуканий візерунок на церковному вбранні XVIII століття, – науковець збере по крихтах достовірні свідчення і запропонує виважений професійний погляд на отримані артефакти.
Неабияку наукову цінність представляють надруковані у збірнику дослідження істориків і краєзнавців Л. Бабенко, М. Якименка, В. Пилипця та інших. Це і розлогі аналітичні матеріали, що стосуються важливих етапів економічного і політичного розвитку краю, і знайомство з цікавими особистостями, навіть цілими родинами, що залишили помітний слід в історії Полтавщини і України в цілому.
Не припиняється і робота полтавських природничників. На сторінках збірника вміщені матеріали, що знайомлять наукову спільноту з життєдіяльністю екосистем краю. Біологи застерігають від непродуманого, а нерідко й шкідливого впливу на довкілля, пропонують низку природоохоронних заходів, здатних покращити екологічну ситуацію на Полтавщині.
Важливим напрямом діяльності музею як закладу культури є організація пізнавальних, виховних заходів із залученням різних категорій відвідувачів. Збірник презентує не лише звіти про цю діяльність. На сторінках видання подаються розробки культурно-масових заходів, зміст яких передбачає знайомство з музейними колекціями і цікавими експонатами. Ця робота здійснюється із застосуванням сучасних засобів унаочнення у жвавій доступній формі.
Своїми колекціями, ошатністю приміщень, захопленістю співробітників Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського допомагає включенню здобутків минулого у сьогоднішній простір знань. Збірник «Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорона пам’яток» подає приклад копіткої послідовної праці з освоєння культурних надбань рідного краю; своїм змістом, натхненною працею авторів залучає до співпраці кожного, хто і долею, і серцем своїм пов’язаний з Полтавщиною.