Китайський слід за ординської епохи на Полтавщині

На правому березі Псла, навпроти Церковної гори у с. Манжелії Глобинського району, неподалік місця давньої переправи, глобинським краєзнавцем О. М. Сусідом виявлена цікава знахідка, репрезентована в експозиції зали № 8 Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Це – литий бронзовий наконечник ременя золотоординського часу у формі геральдичного щита з двома круглими отворами для кріплення і слідами заклепок. Розміри цієї накладної деталі до ременю — 2,8 × 2,3 см, товщина — 0,1 см.

З лицевого боку деталь поясної гарнітури прикрашена зовсім незвичним для ординських старожитностей регіону візерунком зі слідами позолоти, тло якого складають різнонаправлені зони, вкриті скошеним штрихуванням. Елементами сюжету є дволистковий пагін зі стилізованими завитками листочків і зображення птаха з розпростертими крилами та розкритим дзьобом. Цікава й форма голівки заклепки у вигляді двох овалів, що перетинаються й утворюють трипелюсткову квітку на кшталт лотосу.

За характером зображень, сюжет належать ранньому періоду китайських впливів на загарбників-монголів другої половини ХІІІ – початку ХІV ст. Посеред щитка наконечника вміщений птах фенхуан (китайський відповідник феніксу). За пласкою формою і способом кріплення бляшка нагадує деталі поясного набору з поховань першої половини ХІV ст. Птахи є й на пізніших поясних деталях з широко відомого Сімферопольского скарбу та ін. комплексів, хоча там містяться зображення пернатих, зовсім не схожих на птаха з бляшки із Манжелії. Цікаво, якщо малюнок птаха розміщувався в поясному наборі головою донизу, то схожим сюжетом може бути зображення на нефритовому китайському наборі династії Юань з нью-йоркського Музею мистецтв Метрополітен.

Такі наконенчики ременів могли потрапити до Подніпров’я з елітою золотоординського війська, залученого до ханських походів у порубіжні землі Лівобережжя на етапі становлення Великого князівства Литовського, або ж бути деталлю поясного набору іменитого посланця, який перетинав Псел у 1310 – 1320-х рр. На сьогодні цей унікальний предмет і свідчення контактів між Сходом і Заходом доступний для огляду в експозиції «Давня Русь і кочівники. ХІ – ХІІІ ст.».

Є. Пономаренко, О. Супруненко.
Рис. Китайський наконечник ременя з Манжелії.

20 06 18 nakladka01