Цими днями у видавництві «Дивосвіт» вийшла друком нова книга «Сергій Іллічевський (1895 – 1959 ?) – життя в ім’я ботаніки». Вона присвячена двом пам’ятним датам: 125-річчю від дня народження Сергія Олімпійовича Іллічевського, яке відмічалось минулого року та 130-річчю Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, яке святкується цього року. Автори зазначеного видання – Віктор Самородов, доцент кафедри захисту рослин Полтавського державного аграрного університету та Олена Халимон, старший науковий співробітник згаданого музею. Вони майже 30 років збирали матеріал про видатного науковця, який був пов’язаний з установами, де працюють автори, а також із низкою інших організацій не лише нашої області, а й усієї України: Харківщини, Чернігівщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини, Черкащини та Криму. На основі різнопланової джерельної бази вперше найбільш повно відтворено життєвий і творчий шлях вченого світового виміру, професора, знавця ботаніки, екології, фенології, дендрології, знакової фігури заповідної справи. Автори вперше упорядкували публікації вченого, перелік яких, за їх даними, нараховує 105 позицій. Серед них багато таких, які були невідомі навіть вузьким спеціалістам ботанічного профілю. Це ж стосується й епістолярної спадщини С. О. Іллічевського, спогадів про нього та статей, в яких згадана діяльність натураліста. До позитивів видання слід віднести і прискіпливо зібрану фототеку, адже багато років поспіль нікому не вдавалося знайти зображення Сергія Олімпійовича. Це саме можна віднести і до кола осіб, надто полтавців, з якими контактував науковець.

Щоб книга була якомога різноплановою та збагаченою документальними матеріалами, автори зверталися за допомогою або порадами до багатьох людей і колективів. В першу чергу це стосується співробітників архіву та наукової бібліотеки Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, співробітників Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, наукового архіву Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.

Щиру доброзичливість і глибоку зацікавленість до праці авторів над книгою про С. О. Іллічевського проявили: Юрій Буйдін, Галина Гришко, Людмила Ісакова, Наталія Чувікіна та Олександр Халимон (м. Київ), Володимир Грабовий, Олена Мороз та Галина Чорна (м. Умань), Неллі Дрогобич (м. Асканія-Нова), Валерій Буйдін, Наталія Смоляр і Леонід Булава (м. Полтава), Світлана Лось (м. Харків), Оксана Ляшенко (м. Санкт-Петербург). Значну допомогу в роботі над книгою здійснили співробітники видавництва «Дивосвіт», його директорка Ганна Грибан та її колеги – літературний редактор Людмила Калашник і верстальник Євген Прокопенко.

Видання стане в нагоді всім шанувальникам історії біологічної науки в Україні. Презентація книги запланована на грудень. Про її місце та час буде сповіщено на сайті музею.

21 12 01 naturalist