9 травня виповнюється 145 років із дня народження основоположника української агрометеорологічної науки, організатора вищої географічної й сільськогосподарської науки на Полтавщині, доктора географічних наук, професора Михайла Митрофановича Самбікіна (1878 – 1968).
Народився 9 травня 1878 р. у с. Бикові Хутори Комишинського повіту Саратовської губернії в родині інженера-електрика. У 1904 р. закінчив сільськогосподарський факультет Київського політехнічного інституту. Одночасно завершив навчання на Вищих курсах при вченому комітеті Міністерства землеробства від Санкт-Петербурзького університету. В 1902 р., будучи студентом, організував при статистичному бюро Полтавського Губернського земства Дощомірну станцію. Після закінчення навчання працював на кафедрі метеорології Київського політехнічного інституту. Згодом переїхав до Полтави, де почав працювати в Полтавському губернському земстві завідувачем відділу сільськогосподарської метеорології. Починаючи з 1913 р. М. Самбікін завідував новоствореним відділом метеорології Полтавської сільськогосподарської дослідної станції, вивчав вплив погодно-кліматичних умов на сільськогосподарські культури. Результати метеорологічних спостережень на території Полтавщини вчений друкував у регіональному часописі «Господарство Полтавщини», заснованому у 1921 р., регіональному науково-популярному журналі «Полтавський селянин», співзасновником якого був у 1925 р., у статистичних щорічниках, окремо виданих працях, серед останніх – фундаментальна робота «Матеріали по районуванню Полтавщини» (1923 р.), співавторами якої були відомі полтавські науковці В. Ніколаєв та Б. Степневич. Окремий розділ видання «Макрокліматичні райони Полтавщини–підготовлений М. Самбікіним. У 1926 р. вчений розробив перший в Україні університетський курс «Сільськогосподарської метеорології» та видав згодом до нього відповідний підручник.
Наукову діяльність М. Самбікін поєднував з викладацькою роботою в Полтавському інституті народної освіти (згодом Полтавському інституті соціального виховання, Полтавському педагогічному інституті, тепер Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) та на сільськогосподарському факультеті Полтавської вищої робітничої школи, одним із фундаторів якого він був (згодом заклад мав статус Політехнікуму, з 1929 р – Полтавський сільськогосподарський інститут, тепер Полтавський державний аграрний університет).
У 1933 р. М. Самбікін підготував статтю про неприродні фактори голоду в українському селі, яка вплинула на подальшу діяльність науковця. Наприкінці 1934 р. з політичних мотивів (початок репресій проти української інтелігенції) вчений був звільнений із займаних посад і виїхав з Полтави. Згодом працював завідувачем кафедри метеорології Білоруської сільськогосподарської академії (1935–1941), Таджицького сільськогосподарського інституту (1941–1943), кафедри географії Благовіщенського педагогічного інституту (Амурська обл., 1943–1945). З 1945 по 1949 рр. – декан географічного факультету Сталінградського педагогічного інституту (до 1954 – професор інституту). До 1956 р. – професор Волгоградського сільськогосподарського інституту. Помер 8 червня 1968 р. на 91 році життя, похований у м. Волгоград.
М. Самбікін опублікував близько 100 наукових праць, у тому числі 8 фундаментальних монографій. Результати наукової діяльності вченого мали велике значення для становлення метеорологічної науки в Україні, а для Полтавщини стали початком систематичних агрометеорологічних досліджень. Про діяльність вченого на Полтавщині розповідає експозиція Музею історії Полтавського дослідного поля Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова ІС і АПВ НААН.

23 05 09 sambikin01

23 05 09 sambikin01

Підготувала Світлана Кигим – старша наукова співробітниця науково-дослідного експозиційного відділу природи ПКМ імені Василя Кричевського.
Див: Шевчук С. М. Професор Михайло Самбікін – фундатор української агрометеорологічної науки // Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2009 – № 1 – С. 184–188; Шевчук С. М. Самбікін Михайло Митрофанович // Географічна освіта в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка: історія в особах, 1914–2014 роки: збірник статей регіональної наукової конференції, 11 квітня 2014 року, за ред. Л. М. Булави; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. – С. [28–32].