#з_археологічної_колекції_музею
В Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського, зберігається невелика колекція археологічних знахідок, що була отримана у результаті рятівних досліджень 2012 р. експедицією Інституту археології НАН України  на селищі черняхівської культури Сердюки І, яке розташоване на захід від смт. Шишаки, Шишацького району (зараз Миргородського району)  Полтавської області. Пам’ятка була частково знищена (близько 1,5 га) кар’єром з видобутку лесу та сучасними грабіжниками з металошукачами.
Дослідження селища у 2000 та 2006 роках показали перспективність проведення подальшого вивчення археологічної пам’ятки. Розкопки 2012 р. були продовженням попередніх досліджень. Внаслідок проведених робіт виявлено половину господарської ями. Вона мала округлу в плані форму діаметром 1,20 м.  Нечисленні керамічні знахідки є типовими для пам’яток черняхівської культури (ІІІ – поч. V ст. н.е.) і виготовлені в техніці формування на гончарному крузі:
Фрагмент горловини, з частиною ручки, сіроглиняної амфори (1), Фрагмент сіроглиняної лискованої миски, з  тонким, відігнутим назовні вінцем (2); Фрагмент сіроглиняної лискованої миски, з потовщеним назовні вінцем (3)  Фрагмент тонкостінного сіроглиняного горщика (4) Фрагмент червоноглиняної посудини (5). Також, в цій колекції наявний лише один фрагмент, що виконаний в техніці ліплення, це – фрагмент червоноглиняної посудини (6).
Література: Дослідження селища Сердюки – 1; Рейда Р.М.; Гейко А.В.; Сапєгін С.В. Археологічні дослідження в Україні 2012 р. Київ: ІА НАН України 2013 р. С.273, рис. 1 : 1, 2; 3; 4; 5; 6.

22 01 21 serduky