#З_АРХЕОЛОГІЧНОЇ_КОЛЕКЦІЇ_МУЗЕЮ

Улітку 2012 – 2013 рр. Полтавською експедицією Центру охорони та дослідження пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації та Державним підприємством науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (керівник експедиції Супруненко О. Б.), були проведені науково – рятівні дослідження на ділянці Полтавського городища і поселення літописної Лтави на Івановій (Старополтавській) горі, у південно – східній частині історичного центру м. Полтави у межах пам’ятки археології національного значення (охоронний номер  160001-Н).
На цьому місці добре відомі культурні нашарування роменського, давньоруського і післямонгольського часу, наявні знахідки скіфської доби, черняхівської культури, а також виявлені рештки численних об’єктів доби пізнього українського середньовіччя.
За хронологією, ці археологічні знахідки розподіляються на три групи: ранньороменська культура (VІІІ – ІХ ст.), давньоруський час (IX – X ст.) та пізнє українське середньовіччя (XVIII ст.)
За колекційним описом ця колекція поділена на розкоп І та розкоп ІІ.
Говорячи про знахідки з археологічної колекції Полтави 2012 р., варто сказати, що переважну більшість складають вироби з глини: вінця, денця та стінки горщиків роменської культури та давньоруського часу.
В цьому повідомленні презентується частина археологічної колекції досліджень у Полтаві 2012 р, насамперед:
Верхня частина опуклобокого горщика роменської культури, що прикрашений на плічках ялинкоподібним орнаментом (VIII – IX ст.), [фото 1].
Частина горщика, прикрашеного по вінцю відбитками "гусенички". На стінках вміщений орнамент, що складається з відтисків гусеничного штампу та ряду дещо нахилених вертикальних смуг або зиґзаґу. Кераміка виконана у примітивно гончарній техніці (VIII – IX ст.), [фото 2].
Найбільш цікавими експонатом цієї колекції є археологічно ціла рогова гребінка. Вона прикрашена вертикальним лінійним орнаментом, що розміщений на краях виробу   (ІХ – ХІ), [фото 3], глиняна ліпленна мініатюрна посудина (VIII – IX), [фото 4]. Кільце з білого металу (обойма для шкіряного ременя), доби пізнього українського середньовіччя (ХVIII ст.), [фото 5].
Серед знахідок також заслуговують на увагу: частина розвалу ліпленного горщика з циліндричною шийкою та прямим вінцем, що прикрашений по зрізу хвилею, а плічка – хвилею та нижче врізними лініями (VIII – IX), [фото 6] та розвал кам’яної зернотерки    (VIII – IX), [фото 7].
Загалом, колекція археологічних матеріалів презентує життя та побут населення літописної Лтави та надає важливі археологічні свідчення про заселення і забудову історичного центру Полтави від слов'янських часів до пізнього українського середньовіччя.

Література: Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. Дослідження літописної Лтави: Іванова гора/  О.Б. Супруненко, О.Ю. Пуголовок; ЦП НАНУ і УТОПІК; ІА НАНУ; ЦОДПА. – К.: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2015. – Частина перша. – Кн.5. – С. 29, 41, 86.

21 12 26 arheo