#З_АРХЕОЛОГІЧНОЇ_КОЛЕКЦІЇ_МУЗЕЮ
В 2015 р.  до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського надійшла археологічна колеція з науково – рятівних досліджень на ділянці городища літописної Лтави на Івановій горі у місті Полтава.  
 Вона представлена великою кількістю знахідок – 227 одиниць, переважну більшість яких, складають вироби з глини. В цьому повідомленні презентується лише декілька найбільш цікавих предметів. За хронологічною характеристикою, колекція розподіляється на матеріали: скіфського часу (VII – III ст. до н.е.), роменської культури (VIIІ – ІХ ст. н.е.); давньоруського часу (Х – ХІІ ст. н.е.); післямонгольського часу (ХІV ст. н.е.) та пізнього українського середньовіччя (ХVІII ст. н.е.).
Переважна частина знахідок колекції це вироби зроблені з глини, умовно їх можна розподілити на три хронологічні групи, це – пам’ятки скіфського часу, роменської культури та пізнього українського середньовіччя :
 – фрагменти верхніх частин корчагоподібних посудин світло – коричневого кольору (VII – III ст. до. н.е.) [фото 1–2].  
– фрагменти верхніх частин горщиків, що прикрашені по зрізу вінця косими відбитками гусенички вправо, на плічках зиґзаґом, фрагмент на фото 4, прикрашений подвійним відбитком гусенички (VІІІ – ІХ ст.) [фото 3–4].  
– фрагмент верхньої частини "теракотового" горщика зі збереженою ручкою, що прикрашений розписами коричневого ангобу та врізними лініями.
(XVII ст.) [фото 5].
 До колекції входять індивідуальні предмети, насамперед:
Ремінна накладка, що прикрашена геометричним ажурним орнаментом
(ХІІ – ХІІІ ст.), [фото 6];  Пряжка поясна (ХІІ – ХІІІ ст. н.е.), [фото 7]; Тильник ножа (ХVІI – ХVІІІ ст.), [фото 8].
 Найбільш цінним предметом цієї археологічної колекції, безсумнівно, є хрест енколпіон на лицевій стулці якого зображення розп’ятого Христа на зворотній чотирьох кінцевий хрест з «сяянням», що нанесений заглиблиними лініями та інкрустований (ХІІ – пер.пол. ХІІІ ст.), [фото 9].  
 
Література: Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. Дослідження літописної Лтави: Іванова гора / О.Б. Супруненко; ЦП НАНУ і УТОПІК; ІА НАНУ; ЦОДПА. – К.: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2015. – Частина друга. – С. 56, рис. 49: 1–2, С. 65 – 66, рис. 68: 1–2; С. 95 рис. 93: 4; С. 99 рис. 97: 1, 6–7; С. 102 рис. 99: 2.  

22 01 31 arheo01

22 01 31 arheo01